Nasz sposób na Brief. Przedstawiamy 5 najważniejszych elementów

Prowadzenie biznesu online to spore wyzwanie. Pomimo tego, że kontakt z klientem odbywa się przede wszystkim drogą mailową lub telefoniczną, komunikacja powinna osiągać jak najwyższy poziom.

Przed przystąpieniem do współpracy z nowym klientem, agencja marketingowa ma za zadanie dokładnie określić, czego od przyszłej kooperacji oczekuje klient. Bardzo pomocny w tej sytuacji jest Brief – dokument opisujący preferencje, oczekiwania, potrzeby klienta oraz formę przyszłej współpracy. Aby skutecznie zrealizować założony cel Briefu, czyli nawiązać kontakt z klientem i wymienić jak największą ilość informacji potrzebnych do stworzenia oferty, zawsze pamiętamy o kilku ważnych zasadach. Poniżej przedstawiamy 5 najistotniejszych elementów, na które zwracamy szczególną uwagę w naszej agencji.

Poznajemy swojego klienta

Jako doświadczona agencja marketingowa wiemy, że tworzenie Briefu wymaga elastycznego podejścia. Wiemy też, jakie zadawać pytania, aby pozyskać istotne dla nas informacje. Dzięki temu współpraca z klientem będzie przebiegała sprawnie, a realizacja usług spełni jego oczekiwania. Podczas tworzenia dokumentu zwanego Briefem, konieczne jest indywidualne podejście do tematu. Im lepiej poznajemy preferencje i oczekiwania klienta, tym lepszą i bardziej dokładną ofertę możemy mu zaproponować. Pytania o dotychczasowe działania reklamowe, posiadane zasoby i obecność w sferze online, a także o dalsze cele marketingowe i biznesowe to podstawowe elementy, od których rozpoczynamy nasz wywiad. W Briefie zamieszczamy także pytania szczegółowe, które pozwolą nam pozyskać wiedzę na temat cennika usług, konkurencji czy specyfiki branży, w której działa nasz klient. Dzięki temu możemy poznać osiągnięcia, strategię działania i otoczenie klienta, a to kolejna ze ścieżek do określenia priorytetów w pracy i osiągania zamierzonych efektów.

Skupiamy się na celu

Niezależnie od rodzaju rozwiązań i usług, jakie chce zastosować klient, wyznaczamy sobie mierzalny, określony w czasie cel. Tym samym sprawdzamy, czy wdrożone przez nas działania odniosły planowany skutek, mamy możliwość monitorowania ich i reagowania na bieżąco. Popularna zasada SMART w przypadku Briefu sprawdza się doskonale. Cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne oraz określone w czasie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki rodzaj zadań mamy zaplanowany. Inaczej będziemy mierzyć cele sprzedażowe, a inaczej wizerunkowe. Zawsze tworzymy unikalną ofertę – coś, co wyróżnia nas  na tle innych – staramy się zaproponować nowoczesne rozwiązanie lub ciekawy pomysł. Skupiając się na powyższych działaniach, używamy języka korzyści i zrozumiałych komunikatów. Z doświadczenia wiemy, że im lepszy Brief stworzymy, tym trafniejszą ofertę jesteśmy w stanie zaproponować klientowi.

Pytamy o konkurencję

Wbrew pozorom w Briefie nie tylko pytania o cele naszego klienta grają najważniejszą rolę. Równie istotne będą informacje na temat tego, jak wygląda jego konkurencja oraz otoczenie, w którym działa. Często prosimy klientów o zebranie jak największej ilości informacji na temat firm, z którymi konkuruje lub dopiero zamierza. Pytamy także o osoby, które podziwia, np. takie, które osiągnęły sukces, pochwalany model prowadzenia biznesu czy życiowe motto, które przyświeca jego działaniom. To przybliża nas do sposobu myślenia klienta i inspiruje do przyszłych działań, które zawieramy w ofercie. Może okazać się, że wcale nie trzeba szukać bardzo daleko, ponieważ najważniejsza z perspektywy klienta konkurencja, znajduje się w zasięgu ręki.

Dbamy o design

Odpowiednia kolejność pytań zadawanych klientowi, przejrzysta szata graficzna, identyfikacja wizualna pokrywająca się z firmową to często pomijany, a wbrew pozorom bardzo ważny aspekt dobrze stworzonego Briefu. Na ładne rzeczy po prostu dobrze się patrzy, a im bardziej przejrzysty i logicznie skonstruowany dokument wysyłamy klientowi, tym lepiej wypełniony otrzymujemy z powrotem. W naszej agencji zasada „mniej znaczy więcej” jest bardzo dobrze znana i obowiązuje także w tym wypadku. Minimum rozpraszających klienta ozdobników i pytania zadane w odpowiedniej kolejności zaprocentują w dalszych działaniach.

Prosimy o feedback

Idealnym feedbackiem do naszego Briefu jest nie tylko dokładne jego wypełnienie, ale także wskazówki uzyskane od klienta na temat tego, co można udoskonalić w samym dokumencie, a także co pomogłoby mu w dalszej komunikacji. Zadowolony z zakończonego zlecenia klient to dowód na to, że jeśli coś dokładanie zaplanujemy, z pewnością zakończy się to sukcesem.

Dobrze stworzony Brief to papierek lakmusowy, który wyłoni to, co działa poprawnie oraz to, czego poszukujemy na drodze współpracy z klientem. Usprawnia on pracę zespołu projektowego oraz ułatwia wzajemną komunikację. Im lepiej przygotowany, tym dokładniejszą ofertę jesteśmy w stanie przedstawić. Oczywiście z każdym z naszych klientów jesteśmy w stałym kontakcie na wszystkich etapach współpracy, jednak to właśnie Brief już na starcie zapewnia nam obustronne zrozumienie oraz „szytą na miarę” klienta ofertę, która dostosuje pakiet usług do jego potrzeb.