2024-03-22

Adaptacja do nowej ery prywatności: wdrożenie Consent Mode v2

Consent mode 2 - LUPIGO

Consent Mode, wprowadzony przez Google, jest nowatorskim rozwiązaniem umożliwiającym właścicielom witryn internetowych skuteczne zarządzanie zgodami użytkowników dotyczącymi prywatności, zwłaszcza w kontekście plików cookie i technologii trackingowych. To narzędzie pozwala na dostosowanie użycia aplikacji takich jak Google Analytics oraz Google Ads w oparciu o zgody udzielone przez użytkowników. Kluczową funkcją Consent Mode jest ułatwienie przedsiębiorstwom dostosowania się do przepisów ochrony danych osobowych, takich jak RODO, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na gromadzenie informacji analitycznych i skuteczność kampanii reklamowych.

Ta aktualizacja wcześniej omawianego mechanizmu umożliwia Google dostosowanie do wymagań Aktu o Rynkach Cyfrowych (Digital Markets Act) Unii Europejskiej. Nowe przepisy nakładają na wyszukiwarki i platformy społecznościowe dodatkowe zobowiązania, w tym konieczność zapewnienia, że przetwarzanie danych użytkowników odbywa się tylko za ich zgodą. Dzięki Consent Mode v2, właściciele stron muszą wyraźnie wskazać, jakie zgody zostały udzielone przez użytkownika. W przypadku braku takich informacji, system będzie interpretował to jako odmowę zgody. W odróżnieniu od poprzedniej wersji, gdzie tryb zgody był opcjonalny, teraz staje się on obowiązkowy dla firm używających narzędzi analitycznych Google, reklam Google Ads, piksela Facebooka, zbierających subskrypcje newslettera.

Kolejną istotną zmianą dla marketerów i właścicieli stron jest wprowadzenie Advanced Consent Mode które pozwala na zbieranie przez Google sygnałów od użytkowników, którzy nie wyrazili zgody. Te dane są wykorzystywane do modelowania konwersji oraz badania zachowań odwiedzających witryny, przy czym zebrane sygnały nie mogą być powiązane z konkretnymi użytkownikami.

We wcześniejszej wersji Consent Mode dostępne były zgody:

ad_storage:

analytics_storage:

functionality_storage:

security_storage:

Nowa wersja Consent Mode wprowadza do mechanizmu uzyskiwania zgody dwa dodatkowe parametry

ad_personalization:

ad_user_data:

Kolejną nowością wprowadzoną przez Google są dodane statusy gcs (Google Consent State) i gcd (Google Consent Decision) które odpowiadają za przesyłanie danych dotyczących statusu zgody użytkownika do Google


– Parametr gcs formuje Google o aktualnym statusie zgody użytkownika na danej stronie internetowej. Możliwe wartości statusu:

G100 jest to możliwe tylko w „Trybie zaawansowanej zgody”.

Parametr gcd koduje wartości wszystkich czterech sygnałów zgody (ad_storage, analytics_storage, ad_user_data ad_personalization)

Przykład ciągu parametru gcd

gcd=11<ad_storage>1<analytics_storage>1<ad_user_data>1<ad_personalization>5

Jak to wygląda w praktyce:

Wchodząc na stronę otrzymujemy następne parametry, jest to status domyślny przed update zgody:
Po zaakceptowaniu plików cookie otrzymujemy następujące parametry:
Zakładając inny scenariusz, użytkownik akceptuje tylko pliki cookies statystyczne otrzyma następujące parametry:


G101- GA4 ma dostęp, ale Google Ads już nie

Zaakceptowana zgoda analityczna, posiada status po dokonaniu zgody „r”, która oznacza zgodę po aktualizacji 

13<ad_storage>3<analytics_storage>3<ad_user_data>3<ad_personalization>5

Od marca 2024 roku, stosowanie Consent Mode staje się niezbędne, umożliwiając przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Jego zastosowanie pozwala na uniknięcie nie tylko kłopotów związanych z wizerunkiem marki, ale i na uniknięcie wysokich grzywien, które może nałożyć UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w Polsce.

Reklamodawcy używający Google Ads, którzy nie wprowadzą Consent Mode v2, mogą oczekiwać, że ich listy odbiorców w Google Ads zostaną zablokowane, a kampanie remarketingowe i możliwość śledzenia konwersji zostaną wstrzymane. Dodatkowo, istnieje ryzyko, że w przyszłości może dojść do zablokowania dostępu do ich kont Google Ads.

Mogą zostać również nałożone kary finansowe ze strony organów nadzoru. W Unii Europejskiej kary te mogą sięgać do 4% rocznego globalnego obrotu firmy lub 20 milionów euro, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Proces wdrożenia Consent Mode v2 można rozpocząć od wyboru odpowiedniej platformy do zarządzania zgodami (CMP), która może być certyfikowanym partnerem Google, (lista certyfikowanych partnerów Google – TUTAJ)

lub skorzystać z autorskiego rozwiązania które wdrożą deweloperzy serwisu.
Następnie, należy skonfigurować baner cookie, aby prawidłowo zbierał zgody użytkowników, co jest ułatwione przez wykorzystanie certyfikowanych narzędzi CMP. 

Implementacja może przyjąć formę podstawową lub zaawansowaną, w zależności od potrzeb i złożoności strony internetowej. W modelu podstawowym, często wystarczające jest zastosowanie standardowych ustawień dostarczanych przez CMP. Model zaawansowany wymaga indywidualnej konfiguracji i może obejmować szczegółowe zarządzanie zgodami na różne rodzaje danych lub działania analityczne. 

Po wdrożeniu, niezbędna jest weryfikacja działania systemu zarządzania zgodami oraz Consent Mode v2. Wykorzystuję się do tego narzędzia takie jak Tag Assistant oraz rozszerzenie Analytics Debugger pozwalają one na sprawdzenie, czy zgody są prawidłowo rejestrowane i przetwarzane. Należy również pamiętać o odpowiednim ustawieniu dodanych tagów w Google Tag Manager.

Lukasz Moskal LUPIGO

All rights reserved LUPIGO.PL © 2024

/ Polityka prywatności